Raport

RAPORT 12/2011 – UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

2011, 06 lipca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

 
Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu

Załączniki:

1) Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – pobierz plik