Raport

RAPORT 11/2018 ZARZĄD ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. PRZEKAZUJE W ZAŁĄCZENIU RAPORT KWARTALNY (SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY) ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU.

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za IV kwartał 2017 roku.