Raport

RAPORT 11/2017 INCYDENTALNE NARUSZENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

2018, 14 września

Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Zarząd Spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu ( dalej : Emitent ),
w uzupełnieniu do Raportu nr 9/2017/2017 z dnia 31.05.2017 roku, wyjaśnia: Emitent odstąpił od dalszej współpracy z biegłym rewidentem panem Bartoszem Zawistowskim Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań, w związku z niedotrzymaniem terminu dostarczenia opinii w oryginale oraz brakiem rzetelnej, terminowej współpracy z nowym biurem rachunkowym i Emitentem. Zarząd poczynił działania w celu pozyskania nowego podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 z którym zamierza podpisać umowę najpóźniej do 30 czerwca 2017. Emitent po otrzymaniu opinii i raportu niezwłocznie opublikuje uzupełniony raport roczny za 2016 rok.
Jednocześnie spółka zamierza podjęcie niezależnych kroków prawnych celem ochrony jej interesów jak i jej akcjonariuszy. Powyższe zdarzenie ma charakter incydentalny i Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.