Raport

RAPORT 11/2016 KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 R.

2016, 27 maja

Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, ”Emitent”), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku opublikowanego w systemie EBI raportem nr 2/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku, w związku z brakiem informacji dotyczącej spółki zależnej Wasteco sp. z.o.o.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia dalsze sumienne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku wraz z protokołem zmian do raportu kwartalnego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.