Raport

RAPORT 11/2014 – PODPISANIE UMOWY Z GENERALNYM WYKONAWCĄ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WE WROCŁAWIU

2014, 12 czerwca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, ‘’Spółka’’) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 09.06.2014r. Spółka zależna podpisała umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku hotelowego klasy ‘’A’’ we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest budowa budynku hotelowego w technologii redukującej zużycie energii i materiałów z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przekazanie terenu i placu budowy nastąpi 11.06.2014r w obecności przedstawicieli generalnego wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego

.Termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest w 2015 r. Jest to pierwszy obiekt we Wrocławiu marki Hilton Worldwide.

 W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki. 

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu