Raport

RAPORT 11/2013 – ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO 2013

2013, 17 czerwca

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, że raport roczny Spółki będzie przekazany do publicznej wiadomości w następującym terminie: 

Spółka informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 sierpnia 2013 roku. Ewentualne zmiany daty przekazywania raportu rocznego będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.  

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 

Osoby reprezentujące spółkę:     

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu