Raport

RAPORT 11/2012 – INFORMACJA O UPRAWOMOCNIENIU SIĘ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

2012, 19 czerwca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2012 r. zależna od Emitenta Spółka – West Real Estate sp. z o.o. pozyskała informację o uprawomocnieniu się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów” usytuowanego na terenie województwa dolnośląskiego. Uprawomocnienie się przedmiotowej decyzji jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji zaplanowanego przez Spółkę przedsięwzięcia, które jest jednym z obecnie realizowanych projektów przez spółki zależne od West Real Estate S.A. w zakresie innowacyjnej gospodarki odpadami.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO


Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu