Raport

RAPORT 10/2019 ODWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 R.

2019, 08 października

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. we Wrocławiu. Przyczyną odwołania jest brak rejestracji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jakichkolwiek akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.