Raport

RAPORT 10/2018 KOREKTA HARMONOGRAMU PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2018 ROKU ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

2018, 14 września

Zarząd Spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Było :

Przekazywanie raportów okresowych Spółki odbędzie się w następujących terminach:

Kwartalne:

  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 roku – 15 maja 2018 roku,
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 roku – 14 sierpnia 2018 roku,
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2018 roku.

Roczny:

  • raport okresowy roczny za 2018 rok – 19 marca 2018 roku,

Jest :

Przekazywanie raportów okresowych Spółki odbędzie się w następujących terminach:

Kwartalne:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 – 13 sierpnia 2018 roku
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku – 13 sierpnia 2018 roku,
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku,
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku.

Roczny:

  • raport okresowy roczny za 2017 rok – 28 czerwiec 2018 roku,

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych przez Emitenta będą podawane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego, nie później niż dwa dni przed publikacją raportu okresowego.