Raport

RAPORT 10/2017 ZMIANA TERMINU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2018, 14 września

Zarząd spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2016 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2016, na dzień 28 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00. Powodem zmiany jest niezarejestrowanie wyżej wymienionego zdarzenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w regulaminowym terminie.