Raport

RAPORT 10/2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

2015, 03 listopada

Zarząd Spółki West Real Estate SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku. 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”