Raport

RAPORT 10/2014 – PODPISANIE FINALNE UMÓW KREDYTOWYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM ZA POŚREDNICTWEM BGK

2014, 12 czerwca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.06.2014r. Spółka zależna podpisała umowę kredytu inwestycyjnego oraz umowę kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia, budowa hotelu „Hampton by Hilton Wrocław City Center West” w technologii redukującej zużycie energii i materiałów. Nowy hotel znajduje się w samym centrum Wrocławia, jest to pierwszy obiekt we Wrocławiu marki Hilton Worldwide.Hotele Hampton by Hilton oferują komfortowe noclegi oraz wyjątkową gościnność. 

W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki. 

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu