Raport

RAPORT 10/2012 – LIST INTENCYJNY

2012, 19 czerwca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że podjęto kolejne kroki mające na celu rozpoczęcie aktywnej działalności operacyjnej przez zależną od Emitenta Spółkę – Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o.Celem strategicznym KSZE Sp. z o.o. jest wdrożenie nowego systemu oświetlenia drogowego typu LED. Dążąc do realizacji przyjętej strategii, Spółka podpisała list intencyjny z jedną z gmin znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego na wymianę 900 szt. lamp ulicznych, który określa ogólne ramy przyszłej umowy. Ze względu na klauzulę poufności Zarząd West Real Estate SA podaje przybliżoną przewidywaną łączną wartość jako niską liczbę 7 cyfrową złotych. Podpisanie wyżej wymienionego listu intencyjnego jest istotnym krokiem na drodze do rozwoju działalności operacyjnej KSZE Sp. z o.o. i daje szansę na pierwszą referencję w tej dziedzinie. 


Podstawa prawna:
§ 3 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu