Raport

RAPORT 1/2020 DATY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU

2020, 22 stycznia

Zarząd spółki Westrealestate SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku nie będzie publikowany,

• raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – w dniu 08.05.2020 roku,

• raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – w dniu 07.08.2020 roku,

• raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – w dniu 06.11.2020 roku,

Raport roczny za 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.