Raport

RAPORT 1/2019 HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2019

2018, 22 maja

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2019 r.:

  1. raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2018 r. – w dniu 11 lutego 2019 r.,
  2. raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2019 r. – w dniu 10 maja 2019 r.,
  3. raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019 r. – w dniu 09 sierpnia 2019 r.,
  4. raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2019 r. – w dniu 08 listopada 2019 r.

Raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany Spółki za rok 2018 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 15 lutego 2019 r.