Raport

RAPORT 1/2018 ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ

2018, 14 września

Spółka Energy Environment Solutions SA informuje, z dniem 15 stycznia zakończyła współpracę z allStreet Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.