Raport

RAPORT 1/2016 HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2016 ROKU

2016, 25 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

Przekazywanie raportów okresowych Spółki odbędzie się w następujących terminach:

Kwartalne:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 roku,
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 roku,
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 roku – 16 sierpnia 2016 roku,
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku.

Roczny:

  • raport okresowy roczny za 2015 rok – 03 czerwca 2016 roku,

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych przez Emitenta będą podawane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego, nie później niż dwa dni przed publikacją raportu okresowego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.