Raport

RAPORT 1/2015 – TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 R.

2015, 21 lutego

Zarząd Spółki WEST REAL ESTATE SA (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie Emitent będzie publikować w 2015 roku :

1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014r. – 16.02.2015 r.

2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15.05 2015 r.

3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015. – 14.08.2015 r.

4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015. – 16.11.2015 r.

Raport roczny za 2014 r. – dnia 02.06.2015 r.

Podstawa prawna:§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.