Raport

RAPORT 1/2014 – HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU

2014, 17 lutego

Zarząd Spółki WEST REAL ESTATE SA (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie Emitent będzie publikować
w 2014 roku.

Raporty kwartalne:

  • Raport za IV kwartał 2013, data publikacji 14 lutego 2014;
  • Raport za I kwartał 2014 roku, data publikacji 14 maja 2014;
  • Raport za II kwartał 2014 roku, data publikacji 14 sierpnia 2014 roku;
  • Raport za III kwartał 2014 roku, data publikacji 14 listopada 2014.

Raport roczny za 2013 rok, data publikacji 30 maja 2014 roku.


Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu