Raport

RAPORT 1/2013 – REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

2013, 28 stycznia

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. informuje , iż w dniu 17 stycznia 2013 roku p.Ewa Maj zrezygnowała z funkcji Prezesa Zarządu West Real Estate S.A.

Podstawa prawna :

§ 3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ewa Maj – Prezes Zarządu