Raport

RAPORT 1/2012 – HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2012 ROKU

2012, 30 marca

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, że raporty kwartalne Spółki będą przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 
1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – 14 luty 2012 r.
2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 15 maj 2012 r.
3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2012 roku – 14 sierpień 2012 r.
4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 14 listopad 2012 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu  15 czerwca 2012 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu