Raport

RAPORT 1/2011 – UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU EBI

2011, 04 marca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 02.03.2011 roku na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent uzyskał dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji, systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych.

W związku z powyższym od dnia 03.03.2011 roku West Real Estate S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu