Raport

Informacja nt. otrzymania Indywidualnej Interpretacji Podatkowej WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 13 lipca

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
WEST REAL ESTATE S.A.
Temat
Informacja nt. otrzymania Indywidualnej Interpretacji Podatkowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Spółka” informuje o powzięciu w dniu 13 lipca 2021 r. informacji o otrzymaniu “Interpretacji Indywidualnej” przepisów prawa dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności sprzedaży składników materialnych i niematerialnych za przedsiębiorstwo i wyłączenia ww. czynności z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. Spółka informowała w raporcie EBI nr 9 z dnia 31.03.2021 o podpisaniu z Granity Błyskal PPH Spółka Jawna dalej: „Błyskal” Term Sheet w sprawie warunków komercyjnych i wyłączności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki.

Po przeanalizowaniu sytuacji przedstawionej przez Spółkę, Krajowej Informacji Skarbowej wydała interpretację indywidualną potwierdzającą, że stosowana przez Emitenta praktyka w kwestii zwolnienia z podatku VAT usług sprzedaży składników materialnych i niematerialnych za przedsiębiorstwo jest prawidłowa. Interpretacja powyższa została wydana na złożony wniosek.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.