Raport

3/2021 Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

2021, 01 lutego

Zarząd spółki West Real Estate S.A. ( dalej: „Emitent” ) informuje, iż w dniu dzisiejszym 01 luty 2021 wchodzi w życie umowa z animatorem rynku – Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 82/2021 w sprawie zmiany systemu notowań akcjami Emitenta na rynku NewConnect podjęła :

§ 1

Na podstawie § 9 ust. 9 i 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zmienić system notowań akcjami spółki WEST REAL ESTATE S.A., oznaczonymi kodem „PLWREST00018” – na system notowań ciągłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2021 r.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Henryk Karcz, Prezes Zarządu