Raport

03/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ West Real Estate S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2012 r.

2012, 03 lipca

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy West Real Estate S.A., które odbyło się dnia 27 czerwca 2012 r.

  1. Elisabeth Pedzik
    Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ – 5.219.920
    Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 8.774.920
    Udział w liczbie głosów na ZWZ [%] – 97,00
    Udział w ogolnej liczbie głosów [%] – 91,64

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %