Raport

21/2020 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2020r.

2020, 21 grudnia

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 grudnia 2020 r. we Wrocławiu. Przyczyną odwołania jest brak rejestracji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jakichkolwiek akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Henryk Karcz, Prezes Zarządu