Raport

19/2020 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020

2020, 06 listopada

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za III kwartał 2020 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 w odniesieniu do Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Henryk Karcz, Prezes Zarządu