Raport

17/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 lipca 2021 roku West Real Estate Spółka Akcyjna WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 24 czerwca

Zarząd Spółki West Real Estate SA dalej: „Emitent” lub „Spółka”, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate SA dalej: „WZ”, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Rozdolska we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/9.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu WZ, projekty uchwał na WZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na WZ.