Raport

13/2021 Korekta treści raportu nr 12 transakcji zrealizowanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 09 czerwca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu dalej: Spółka informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku Rozporządzenie MAR o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Panią Elisabeth Pędzik – osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki: