Raport

10/2021 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 10 maja

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za I kwartał 2021 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 w odniesieniu do Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu


Załączniki: