Raport

10/2020 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2020 r.

2020, 21 grudnia

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, niniejszym odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 grudnia 2020 r. we Wrocławiu. Przyczyną odwołania jest brak rejestracji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jakichkolwiek akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.