Raport

1/2021 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021r

2021, 22 stycznia

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 r. we Wrocławiu. Przyczyną odwołania jest brak rejestracji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jakichkolwiek akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Henryk Karcz, Prezes Zarządu