Raport

09/2021 Powołanie Prezesa Zarządu West Real Estate SA WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 01 kwietnia

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Panią Wandę Pawlikowską, ze skutkiem od dnia 01 kwietnia 2021 r.

W załączeniu życiorys Pani Wandy Pawlikowskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu


Załączniki: