Raport

09/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku West Real Estate Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku West Real Estate Spółka Akcyjna WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 04 czerwca

Zarząd Spółki West Real Estate SA _dalej: „Emitent” lub „Spółka”, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate SA _dalej: „WZ”, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Rozdolska we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/9.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu WZ, projekty uchwał na WZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na WZ.