Raport

08/2021 Podpisanie Term Sheet w sprawie warunków komercyjnych i wyłączności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki „Spółka Jawna Granity Błyskal PPH” WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 31 marca

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Granity Błyskal PPH Spółka Jawna dalej: „Błyskal” Term Sheet w sprawie warunków komercyjnych i wyłączności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki. Strony ustaliły wyłączność na prowadzenie rozmów i negocjacji odnośnie Transakcji na okres 6 miesięcy od dnia podpisania Termsheet.

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu