Raport

08/2021 Podpisanie Term Sheet w sprawie warunków komercyjnych i wyłączności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki „ Spółka Jawna Granity Błyskal PPH” WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 31 marca

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Granity Błyskal PPH Spółka Jawna dalej: „Błyskal” Term Sheet w sprawie warunków komercyjnych i wyłączności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki. Strony ustaliły wyłączność na prowadzenie rozmów i negocjacji odnośnie Transakcji na okres 6 miesięcy od dnia podpisania Termsheet.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.