Raport

07/2021 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 31 marca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 marca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu

Załączniki: