Raport

07/2018 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 czerwca 2018 roku.

2018, 28 czerwca

Zarząd Energy Environment Solutions SA „Emitent”, „Spółka” podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2018 roku.
Zarząd Emitenta informuje również, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe