Raport

06/2020 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.

2020, 09 sierpnia

Zarząd West Real SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

  • Elisabeth Pędzik – 9.220.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 92,2% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 92,2% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %