Raport

05/2021 Podpisanie umowy o poufności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki

2021, 01 marca

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Granity Błyskal PPH Spółka Jawna dalej: „Błyskal” umowę o poufności, rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki.

Planowany sposób kupna to połączenie zgodnie z art. 492 § 1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki przez przeniesienie całego majątku Granity Błyskal spółka przejmowana na „Spółkę” kupującą, w zamian za emisję nowej serii akcji Spółki.

W wyniku przejęcia powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży, firma działa od 1985 roku, tak, więc dysponuje kilkudziesięcioletnią tradycją i doświadczeniem oraz stałą bazą zadowolonych klientów, którzy doceniają, jakość wykonywanych usług. Dynamiczny rozwój oraz współpraca z największymi dostawcami z całego świata gwarantuje wysoką, jakość i bogatą ofertę wyrobów. Wykwalifikowana kadra gwarantuje najwyższą, jakość, która regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach. Dysponuje, jako jedyny w Polsce zestawem maszyn, które gwarantują usługi gdzie konkurencja nie jest w stanie ich wykonać. Własne nowoczesne hale produkcyjne, budynki produkcyjne, budynki biurowe, niezależną infrastrukturę w tym dwa niezależne źródła zasilania prądem. Ekologiczny zamknięty obieg wody oraz odzysk odpadów, który w dalszej obróbce dostaje nowe życie. Nowa część zakładu oddana w 2010 r. stanowi duży potencjał rozwojowy i możliwość pracy całym rokiem, zastosowane nowoczesne maszyny CNC do wykonania wyrobów gotowych sterowane numerycznie, gwarantują wysoką, jakość i precyzję.

Strony zgodnie ustaliły, że wzajemne warunki współpracy zostaną spisane w Term Sheet, który zostanie podpisany w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.