Raport

05/2021 AKTUALIZACJA RAPORTU OKRESOWEGO EBI NR 4/2021 Z DNIA 10.02.2021, SPROSTOWANIE INFORMACJI DOT. SZKOŁY INWESTOWANIA S.A., STR. 20 RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2020.

2021, 10 stycznia

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” niniejszy przekazuje korektę części raportu okresowego EBI nr 4/2021 z dnia 10.02.2021 na stronie 20.

Treść raportu przed korektą:

„Zarząd Spółki w imieniu West Real Estate SA w IVQ 2020 podjął intensywne rozmowy w celu integracji i współpracy podmiotów West Real Estate SA z firmą Szkoła Inwestowania SA, które mają na celu wspólny dalszy rozwój, spółka posiada licencję ASI ( Alternatywna Spółka Inwestycyjna ). W skład SI SA wchodzą spółki zależne, które prężnie rozwijają się i planują wspólny projekt z West Real Estate SA na Newconnect. Działalność grupy głównie opiera się na branżach innowacyjnej technologii:
MedTech – nowoczesne zastosowanie medycyny, farmacji, biotechnologii;
Blockchain Technology – rozproszony system przechowywania i przetwarzania danych;
Gaming – produkcja gier, e-sport, rzeczywistość wirtualna;
EnergyTech – odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, recykling, energia mobilna;”

Treść raportu po korekcie:

Szkoła Inwestowania S.A. nie posiada licencji ASI (Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej);
Szkoła Inwestowania S.A. nie tworzy formalnie grupy kapitałowej na co mogłoby wskazywać stwierdzenie „Działalność grupy głównie opiera się na branżach innowacyjnej technologii”;
Spółki zależne wobec Szkoły Inwestowania S.A. nie planują wspólnych projektów z West Real Estate S.A. na NewConnect, rozmowy z „Emitentem” prowadzi jedynie Szkoła Inwestowania S.A.; Wskazanie działalności „grupy” głównie na branżach innowacyjnych technologii może wprowadzać w błąd co do faktycznej działalności Szkoły Inwestowania S.A. ponieważ wskazana działalność jest właściwa tylko dla jednej ze spółek zależnych.

Mając na uwadze wskazane wyżej informacje, „Emitent” publikuje korektę do raportu za czwarty kwartał 2020 r. zawierającej sprostowanie wskazanych wyżej informacji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Henryk Karcz – Prezes Zarządu