Raport

05/2018 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2018, 11 maja

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe