Raport

04/2021 Podpisanie umowy o poufności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki

2021, 12 lutego

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Rolmetal PPH Spółka Jawna dalej: „Rolmetal” umowę o poufności, rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki.

Planowany sposób kupna to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Rolmetal spółka przejmowana na Spółkę kupującą, w zamian za wydanie dotychczasowym właścicielom akcji nowej serii Spółki.

W wyniku połączenia powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży, firma powstała w 1955 roku, tak więc dysponuje kilkudziesięcioletnią tradycją i doświadczeniem oraz stałą bazą klientów, którzy doceniają jakość wykonywanych usług, posiada Certyfikat jakości ISO 9001:2000. Dysponuje szerokim zestawem maszyn, wykonuje detale metalowe wg indywidualnych zamówień. Oferuje m.in. podzespoły dla przemysłu rolniczego, przemysłu petrochemicznego, przemysłu kolejowego, przemysłu maszyn budowlanych _ podzespoły maszyn uprawowych, podzespoły maszyn budowlanych oraz części maszyn takie jak: przekładnie, sprzęgła, piasty, sworznie, koła zębate, koła pasowe, wały i inne _.

Strony zgodnie ustaliły, że wzajemne warunki współpracy zostaną spisane w Term Sheet, który zostanie podpisany w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.