Raport

04/2019 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 lipca 2019 r.

2019, 25 lipca

Zarząd West Real SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 lipca 2019 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %