Raport

04/2011 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% podczas obrad Walnego Zgromadzenia

2011, 01 lipca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 30 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %