Raport

03/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ West Real Estate S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

2016, 01 czerwca

Zarząd spółki West Real Estate S.A. „Spółka” z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym zgromadzeniu:

  1. Elisabeth Margarete Pedzik – 9 220 000 głosów, co stanowiło 99,76% liczby głosów na Zgromadzeniu i 94,11% głosów ogółem w Spółce

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %