Raport

03/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

2012, 27 listopada

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w siedzibie Spółki.

  1. Elisabeth Pedzik

Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ – 5.220.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 8.775.000
Udział w liczbie głosów na NWZ – 100 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 91,64 %

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 5.220.000 akcji uprawniających do oddania 8.775.000 głosów, co stanowiło 91,64 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %