Raport

03/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2012, 24 października

West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 54-618 przy ul. Przedświt 11/1 informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki. Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym pliku oraz na stronie internetowej Emitenta.