Raport

02/2019 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

2019, 19 czerwca

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, niniejszym odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. we Wrocławiu. Przyczyną odwołania jest brak rejestracji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jakichkolwiek akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.