Raport

01/2021 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 r.

2021, 22 stycznia

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 r. we Wrocławiu. Przyczyną odwołania jest brak rejestracji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jakichkolwiek akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.